Servei de Radiodiagnòstic

El Servei de Radiodiagnòstic del CDIC s'estructura funcionalment en 7 seccions:

La secció d'Abdomen s'encarrega del diagnòstic per la imatge de l'àrea abdominal no genitourinària (hepatobiliar, pancreàtica, intestinal, esplènica). Es realitzen, per exemple, tècniques innovadores com la radiofreqüència, l'administración de contrast ecogràfic o la colonoscòpia-TC virtual.

L'any 2010 es van practicar un total de 32.855 exploracions TC; 20.232 van correspondre a exploracions de TC corporal, 11.531 a neuroradiologia, i 1.092 a TC múscul-esquelètic. Respecte a RX convencional, es van realitzar en aquest any un total de 200.694 exploracions, representant un increment del 14% respecte 2009.

Aquesta secció s'encarrega de la part de l'estudi per a la imatge de l'àrea renoureteral, vessical i genital, mitjançant ecografies, tomografia computeritzada (TC), ressonància magnètica), RM i tècniques de contrast radiològic com la histerografia.

S'encarrega de valorar la patologia a nivell del sistema múscul-esquelètic (artropaties, tumors ossis, etc.) mitjançant la radiologia convencional, l'ecografia, la tomografia computeritzada (TC), i la ressonància magnètica (RM) .

Aparells

El CDIC disposa pràcticament de totes les modalitats que composen el diagnòstic per la imatge, tant les més novedoses com les de pràctica més rutinària.

Radiodiagnòstic