Servei de Medicina Nuclear

Assistència

L'any 2010 es van practicar

  • 4.906 densitometries
  • 9.879 gammagrafies i SPECT
  • 1.122 proves de laboratori
  • 147 terapèutiques
  • 2.179 PET-TC

En total, es van realitzar 18.233 proves.

Investigació

Entre les principals línies d'investigació que desenvolupa el Servei de Medicina Nuclear, destaquen:

  • Medicina Nuclear Oncològica: estudis PET-TC en el diagnòstic de diferents tumors, seguiment i valoració de la resposta a la terapèutica. Detecció del gangli centinella en diferents tumors, principalment en càncer de mama, melanoma i tumors ginecològics.
  • Neuroimatge:  SPECT de neurotransmissió en trastorns del moviment, malalties degeneratives i esquizofrènia. Estudis de SPECT i PET cerebral en la detecció del focus epilèptic. PET amb FDG en malalties neurodegeneratives. PET amb radiolligands per amiloide en la malaltia de Parkinson.
  • Cardiologia Nuclear: Valoració de la inervació miocàrdica en malaltia de Parkinson i en altres patologies. Estudi del sincronisme de la contracció ventricular en el Gated-SPECT de perfusió miocàrdica.
  • Radiofarmàcia: Marcatge isotòpic d'antibiòtics i radiofàrmacs per al diagnòstic de la infecció bacteriana i fúngica.  Laboratori de medicina nuclear: noves aplicacions clíniques i algoritmes de càlcul del filtrat glomerul·lar i taxa d'extracció renal de radiofàrmacs per a l'avaluació de la funció renal.
  • Anàlisis d'Imatges: postprocessat d'estudis de SPECT i PET. Desenvolupament d'algoritmes iteractius per a la reconstrucció tridimensional d'imatges i algoritmes de registre per a fusionar imatges SPECT i PET amb imatges de ressonància magnètica.

Docència

Els professionals del Servei de Medicina Nuclear porten a terme una activitat dirigida principalment a la formació contínua i a l'actualització de tècniques i procediments. Entre els cursos que ofereixen destaquen:

  • Últimes tecnologies aplicades en Imatge Cardio-Pulmonar. Escola de tècnics EixampleClínic
  • Curs de Supervisors d'Instal·lacions Radiactives. Camp d'aplicació: Laboratoris amb fonts no encapsulades. Institut de Tècniques Energètiques i Hospital Clínic
  • Curs de Cirurgia Radioguiada. Interacció amb el procediment del gangli centinella
  • Curs de Supervisors d'Instal·lacions Radiactives. Camp d'aplicació: Medicina Nuclear. Institut de Tècniques Energètiques i Hospital Clínic
  • Curs de Cardioimatge
  • Curs d'Instrumentació i Control de Qualitat en Medicina Nuclear