Investigació

L'actitivat investigadora dels membres del CDIC es porta a terme principalment en l'entorn de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Donada la seva activitat multidisciplinar, els facultatius del CDIC pertanyen a diferents grups de recerca integrats en les diferents àrees de l'IDIBAPS. A més, aquest ultim institut compte entre els seus serveis de suport a la recerca amb una plataforma d'imatge mèdica, a la què pertanyen investigadors del CDIC. Les seves principals funcions són donar servei relacionat amb les tècniques d'imatge mèdica als investigadors, realitzar investigació bàsica i clínica d'excel·lència en el camp de la imatge mèdica, i formar investigadors.

Entre les diverses línies de recerca del CDIC destaquen les següents:

Neuroimatge

En Psiquatria, Neuropsicologia, Epilèpsia i Malalties vasculars: principalment amb estudis de Ressonància Magnètica (RM), SPECT i Radiologia Intervencionista.

Musculosquelètic

Valoració postquirúrgica per imatge del pacient traumatològic (infeccions protèsiques, plàsties de LCA, estabilització de fractures articulars), estudi de la patologia inflamatòria, infecciosa i tumoral, intervencionisme diagnòstic (biòpsia dirigida) i terapèutic (vertebroplàstia, tractament percutani de l'osteoma osteoide, inflitració botulínica en l'espasme muscular paroxístic), estudi del cartílag (principalment amb estudis de RM, US, TC i Radiologia intervencionista).

Oncologia

Càncer de mama, càncer hepàgic, limfoma, melanoma, càncer de pròstata: principalment amb estudis de PET, detecció del Gangli Centinella, Ecografia i TC.

Gastrointestinal

Malaltia inflamatòria intestinal i patologia hepàtica: principalment amb estudis d 'Ecografia, TC i RM.

Cardiovascular

Imatge cardíaca i caracterització de la placa d'ateroma: principalment amb estudis de SPECT, RM i Ecografia.

Diagnòstic fetal i perinatal

Principalment amb estudis de RM i d'Ecografia.