Equip Professional del CDIC

Director

Dr. Lluís Donoso Bach


Cap de Servei de Radiodiagnòstic

Dra. Laura Oleaga Zufiría


Cap de Servei de Medicina Nuclear

Dra. Francesca Pons Pons


Cap de Gestió Economicoadministrativa

Xavier Solé Saez


Cap de Gestió d’Infermeria

Pedro Sanz García
 

Gestora Sistemes d’Informació

Maribel Grau Callejón


El personal que treballa en el CDI es troba repartit en els següents grups professionals: