Assistència

El Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic està compost per dos importantes serveis de l'hospital: Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear, que compten amb la tecnologia més avançada en totes les seves àrees,  i que estan immersos en una constant actualització. El control de qualitat de les tècniques clàssiques i el desenvolupament de les noves tècniques de diagnòstic i tractament són objetiu fonamentals del CDIC.

En els darrers anys s'ha fet un gran esforç per augmentar l'activitat, mantenint la contenció pressupostària.

Comparativa d'activitat 2009/2010

Medicina Nuclear

 • Densitometries: 5.066/4.906   (-3%)
 • Gammagrafies i SPECT:                     9.475/9.879   (4%)
 • Laboratori  Med. Nuclear:                  1.120/1.122   (0%)
 • Terapèutiques Med. Nuclear:                     97/147 (52%)
 • PET:                                              1.861/2.179 (17%)

Total estudis de Medicina Nuclear:    17.619/18.233 (3%)

Radiodiagnòstic

 • Angioradiologia:                                  3.819/3.765   (-1%)
 • Rad. Convencional:                         175.864/200.694  (14%)
 • Ecografies:                                       30.690/31.730  (3%)
 • Mamografies:                                        8.962/9.242  (3%)
 • Screening de Mama:                           13.837/14.529  (5%)
 • RM:                                                   19.665/18.974 (-4%)
 • TC:                                                   33.242/32.855 (-1%)

Total estudis de Radiodiagnòstic:       286.079/311.789 (9%)
Total estudis CDIC:                             303.698/330.022 (9%)