Investigació

El nostre servei té diverses línies d'investigació en fibril·lació auricular. També, participem en la investigació de la patologia de l'aorta ascendent en la malaltia de Marfan, conjuntament amb el departament de Biologia de la UB. Participem en un gran nombre de projectes finançats per la indústria en el desenvolupament de fàrmacs i de productes endovasculars en fases II i III. A més, investigem amb estudis clínics i in vitro altres línies diagnòstiques i terapèutiques.