Docència

Des de 1991 oferim el programa de formació de residents, Des de llavors hem format més de 20 residents que actualment treballen en centres repartits per tot Espanya.

La formació dels residents de Cirurgia Cardiovascular al nostre hospital és de cinc anys, amb rotacions de 6 mesos en Cirurgia General i Cardiologia, i de 3 mesos en Cirurgia Pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu.

La formació inclou tots els aspectes de la cirurgia cardíaca moderna, amb participació en tots els procediments quirúrgics del Servei. Al final de la residència, un resident del Clínic ha operat una mitjana de 150 intervencions amb circulació extracorpòria com a primer cirurgià.

Així mateix, es forma al resident en tota la patologia vascular, participant en tot tipus d'intervencions vasculars i realitzant una mitjana de 300 intervencions vasculars com cirurgià al llarg dels cinc anys de formació.

Finalment, els residents obtenen una formació completa en Cures Intensives de Cirurgia Cardiovascular, ja que el nostre servei és el responsable de la Unitat d'Intensius, on es realitza el postoperatori dels pacients intervinguts de cirurgia cardíaca i vascular.

El tutor de residents és el Dr. Clemente Barriuso.

Programa de Formació post-residència (Fellowship)

La Secció de Cirurgia Vascular compta, a més a més, amb un programa de perfeccionament en Cirurgia Endovascular i un Màster universitari en competències mèdiques avançades amb l'assignatura específica "Tractaments endoluminals Vasculars i Cardíacs". Més informació.