Assistència

La nostra activitat assistencial es desenvolupa en les següents línies:

Cirurgia coronaria

En pacients amb història d'angina de pit o infarts coronaris, pot estar indicada la revascularització coronària quirúrgica, consistent a realitzar una derivació amb artèria mamària, radial, o vena safena des de l'aorta fins a la coronària afecta. La intervenció es realitza mitjançant circulació extracorpòria o cor bategant.

Cirurgia valvular mínimament invasiva

La cirurgia valvular es pot realitzar actualment mitjançant incisions reduïdes amb molt bons resultats. La nostra estratègia actual és d'incisions no superiors als 15 cm per a substitucions valvulars mitrals o aòrtiques. Per a això, reduïm l'estereotomia fins al 3r o 4t espai intercostal per a cirurgia aòrtica i emprem la tecnologia de videotoracoscopia i toracotomia limitada (Heartport) per patologia mitral i tricuspídica.

Reparació mitral, aòrtica i tricuspídica

La reparació valvular és possible en la majoria d'insuficiències valvulars mitrals i tricuspídees, i en certs casos d'insuficiència aòrtica. La reparació té l'avantatge que la nova funció valvular es manté amb els anys sense deteriorament, i sense els desavantatges d'una pròtesi cardíaca, ja sigui per necessitat d'anticoagulació oral permanent o el deteriorament amb els anys de les biopròtesis.

Implant de vàlvules transcatéter (Tavi)

En certs casos d'estenosi aòrtica calcificada està indicat l'implant de pròtesi valvular aòrtica transcatéter per via ventricular apical o arterial femoral.

Cirurgia de la fibril·lació auricular. Cox-Maze mínimament invasiu i convencional

Els pacients amb fibril·lació auricular aïllada simptomàtica refractaris a tractament mèdic amb antiarítmics tenen indicació d'ablació d'aurícula esquerra mitjançant catèter. Si l'ablació no és efectiva es pot fer una ablació quirúrgica mínimament invasiva.

En els pacients amb fibril·lació auricular associada a valvulopaties amb indicació quirúrgica, realitzar una ablació completa biauricular (procediment de Cox-Maze IV) associada a la cirurgia valvular.

Insuficiència cardíaca. Trasplantament cardíac i assistència ventricular

Els pacients amb insuficiència cardíaca terminal poden ser candidats a trasplantament cardíac si reuneixen una sèrie de condicions mèdiques específiques. En altres casos, es poden beneficiar de l'implant de sistemes d'assistència ventricular esquerra de llarga durada.

Tumors cardíacs

La majoria dels tumors cardíacs són benignes. Tot i això, solen tenir indicació de resecció quirúrgica pels problemes d'embolisme o compromís hemodinàmic que poden comportar.

Aneurismes d'aorta abdominal

Se'ls coneix com l'enemic silent, ja que no sol donar símptomes. El trencament és la seva complicació més temuda al acompanyar-se d'una alta mortalitat. El diagnòstic precoç en pacients de risc (homes majors de 65 anys, que hagin fumat, o tinguin altres antecedents cardiovasculars) és de vital importància i així ho entenem en el nostre centre per tractar-abans que apareguin complicacions. La seva reparació convencional mitjançant cirurgia oberta comporta riscos. No obstant això, gràcies a la gran experiència dels nostres professionals, aquests riscos es redueixen al mínim. A més, comptem amb un programa dilatat de tractament endovascular des de l'any 1997, fent possible intervenir amb èxit a pacients d'alt risc.

Patologia de l'aorta toràcica descendent

Són múltiples les patologies que poden comprometre la aorta toràcica. Des de la coartació, síndrome aòrtica aguda (úlcera penetrant, hematoma intramural, dissecció tipus B) passant pels aneurismes, els traumatismes i les disseccions cròniques, són exemples de la varietat d'alteracions que pot patir aquesta artèria tan important. El nostre centre, de manera multidisciplinària, manega cadascuna d'aquestes entidadades, oferint en cada cas la millor alternativa terapèutica possible. Des del tractament mèdic i vigilància intentsiva especialitzada, fins a les reparacions més complexes en cirurgia convencional com endovascular.

Aneurismes toràcic-abdominals d'alt risc

Els aneurismes que afecten tota l'aorta per sobre i sota dela diafragma tenen la dificultat d'involucrar les artèries abdominals (tronc celíac, mesentèrica superior i dues renals). En els casos en què la cirurgia convencional reparadora no fos que indica risc quirúrgic elevat, podem comptar amb la reparació amb endopròtesi amb branques. Molt pocs centres a Espanya poden oferir aquesta tècnica tan sofisticada i altament demandant d'habilitat endovascular.

Isquèmia crítica de les cames

La manca de reg sanguini a les extremitats pot conduir a la gangrena. Són el tabac i la diabetis els factors afavoridors d'aquesta patologia. Abans de plantejar-se la pèrdua d'una extremitat, en el nostre centre lluitem per la seva salvament utilitzant tècniques quirúrgiques ("bypass"), endovasculars (angioplàstia, stent) o farmacològiques d'última generació. Som conscients del trauma físic i psíquic que suposa. És per això que tots els professionals sanitaris en relació amb aquests pacients uneixen els seus esforços per evitar l'amputació.

Accessos complexos per a diàlisi

El nostre centre és de referència a Catalunya per als accessos difícils per a les hemodiàlisi. Els cirurgians vasculars en col·laboració amb els radiòlegs intervencionistes i els nefròlegs, ofereixen els seus millors coneixements i arts per mantenir o crear les fístules en els pacients que no tenen altra alternativa que seguir depenent de l'hemodiàlisi.

Malformacions vasculars

Un cop més, la col·laboració interdisciplinària es fa imprescindible per donar solució a les malformacions i tumors vasculars. Cirurgians vasculars, radiòlegs intervencionistes, cirurgians plàstics i maxil·lofacials s'aglutinen al voltant dels casos amb malformacions no resoltes i que limiten la qualitat de vida dels que les pateixen.

Patologia carotídia

El nostre centre compta amb una Unitat d'ICTUS (accident cerebrovascular). Aquells pacients que s'identifiquen es poden beneficiar d'una cirurgia de l'artèria caròtida són discutits multidisciplinarment assegurant la millor atenció mèdica. La cirurgia carotídia en ocasions és d'elevat risc i per això també disposem de solucions endovasculars per la mateixa.

Patologia venosa i limfàtica

La patologia de retorn és la patologia vascular més freqüent o prevalent. Tant les varius amb o sense úlceres com els limfedemes, necessiten consell i tractament.