Unitat d'Insuficiència Cardíaca

La nostra Unitat té com a objectiu principal coordinar tots els especialistes de l’Hospital Clínic implicats en la prevenció, diagnòstic i tractament de la insuficiència cardíaca, per oferir al pacient una assistència personalitzada i de qualitat.

Disposem d’un Programa de Trasplantament cardíac que és, des del seu inici en 1998, el més actiu de Catalunya, amb un promig de 16 trasplantaments anuals. 

També disposem de sistemes d’assistència circulatòria que permeten substituir la funció del cor durant setmanes o mesos, fins que sigui possible realitzar un trasplantament o bé fins que es produeixi la recuperació de la funció cardíaca.

A més de oferir les tecnologies més complexes per casos seleccionats d’insuficiència cardíaca avançada, a l’Hospital Clínic ingressen cada any més de 1200 pacients per descompensacions de la seva insuficiència cardíaca. Els cardiòlegs de la Unitat coordinen amb especialistes de Medicina Interna i d’Urgències el protocol assistencial per aquests pacients.

Un altre dels nostres objectius bàsic és la col·laboració en projectes coordinats amb l’Atenció Primària, per tal de reduir el nombre de reingressos per insuficiència cardíaca en pacients crònics. 

Investigació

La nostra activitat de recerca està centrada en el  Grup 502: Aterosclerosis, Malaltia Coronària i Insuficiència Cardíaca.

Docència

Participem en la formació dels especialistes en Cardiologia, i oferim estades de superespecialització en insuficiència cardíaca avançada per a cardiòlegs nacionals i estrangers.