Secció d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista

La nostra Secció es va crear l’any 1974 per al tractament de la cardiopatia isquèmica aguda i crònica. Hem estat pioners a Espanya en la instauració de les guàrdies d’Hemodinàmica amb atenció les 24 hores, 7 dies a la setmana, per a pacients amb síndrome coronària aguda. Des de l’any 2009 formem part del Programa Codi Infart a Catalunya, atenent anualment aproximadament 600 pacients derivats per angioplàstia primària al context d’infart de miocardi amb elevació del segment ST.

Als últims anys hem iniciat el Programa de tractament de la cardiopatia estructural: implantació percutània de pròtesi aòrtica, tractament de cardiopaties congènites de l’adult, tancament de fugues periprotèsiques. Més recentment la Secció ha estat pionera a Catalunya en el tractament percutani de la insuficiència mitral mitjançant el clip mitral.

Recerca

La nostra activitat de recerca pertany al Grup 502: Aterosclerosis, Malaltia Coronària i Insuficiència Cardíaca i es centra en el terreny de les noves teràpies percutànies cardíaques. 

Docència

La nostra activitat docent va dirigida a la formació pre-grau com a hospital universitari i a la formació post-grau de residents i becaris nacionals i estrangers. Som centre acreditat per la Secció d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología per a la formació de metges hemodinamistes. D’altra banda,  impartim un Màster en Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs dins del Màster en Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs dins del  Master de Competències Clíniques Avançadas de la Universitat de Barcelona