Secció de Diagnòstic Cardiològic No Invasiu

La nostra Secció està situada en el Centre de Diagnòstic de Cardiologia i està formada pel laboratori d’ecocardiografia i per les proves d’esforç, amb una dotació de sis aparells, dues cintes rodants i una bicicleta ergomètrica.

Disposem també d’un equip portàtil a la Unitat Coronària i de dos aparells més al quiròfan de Cirurgia Cardiovascular, connectats en xarxa en un sistema d’emmagatzematge i post-processat digital.

Donem un servei central a tots els Instituts de l’hospital, tant per pacients hospitalitzats com a les consultes externes, i també a les àrees bàsiques d'Atenció Primària. Durant l’any 2011, aproximadament el 30% del total d’ecocardiografies i el 40% de proves d’esforç realitzades varen procedir d’altres Instituts, incloses les àrees d’Atenció Primària (metges de família). Col·laborem activament amb el Servei de Medicina Nuclear per a la realització de proves d’estrés isotòpiques, així com amb el Servei de Radiodiagnòstic per a la realització de TC i RM cardíaques.

Investigació

Pel que fa a la recerca, tenim una intensa activitat investigadora, centrada principalment en les següents àrees:

  • Estudi de l’electromecànica cardíaca en models animals i en pacients amb arítmies cardíaques i resincronització cardíaca, mitjançant l’aplicació de tècniques d’imatge cardíaca.
  • Avaluació del remodelat cardíac en diverses patologies: infart de miocardi, cardiopatia chagàsica, cardiotoxicitat, afectació cardíaca en la cirrosi i en la malaltia pulmonar obstructicva crònica (MPOC), o en els esportistes d’èlit.
  • Anàlisi de la funció endotelial en diverses patologies com la MPOC, hipertensió pulmonar o la cardiopatia isquèmica.

L'activitat de recerca es desenvolupa a l'entorn de l'àrea 2 "Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardio-vascular i renal" de l'IDIBAPS, dins del grup Grup 503: Arítmies, Resincronització i Imatge Cardíaques.

Docència

Des del punt de vista de docència, els residents de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca realitzen un aprenentatge obligatori en la nostra àrea i a més som centre de referència per a la formació de cardiòlegs subespecialitzats així com d’anestesiòlegs, intensivistes i metges de l’esport. Habitualment, formem uns 4 becaris per any de promig. 

Per altre banda, la formació dels estudiants també forma part de la nostre tasca  durant el periode acadèmic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.