Docència

Docència de Pregrau

Els professionals del servei de Cardiologia imparteixen docència en el Grau de Medicina en el curs de 4rt. (Assignatura troncal: Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori).

Docència de Postgrau

 • Formació de Residents en Cardiologia: 3 per any durant 5 anys.
  • Programa:
   • Primer any: R1
    • Medicina Interna - 3 mesos
    • Pneumologia - 2 mesos
    • Nefrologia - 2 mesos
    • Digestiu - 2 mesos
    • Endocrinologia - diabetis - 1 mes
    • Urgències Mèdiques - 2 meses
   • Segon any: R2
    • Sala d'hospitalització de Cardiologia - 4 mesos
    • Unitat Postcoronària - 4 mesos
    • Proves d'esforç i Imatge Cardíaca - 4  mesos
   • Tercer any: R3 
    • Imatge Cardíaca - 6 mesos
    • Unitat Coronària - 6 mesos
    • Consulta externa - 1 dia setmanal (4 mesos)
   • Quart any: R4 
    • Postcoronària i Urgències Cardiologia - 4 mesos
    • UCI de Cirurgia Cardiovascular - 2 mesos
    • Cardiologia Pediàtrica - 2 mesos
    • Insuficiència cardíaca i transplantament - 4 mesos
   • Cinquè any: R5 
    • Hemodinàmica i Cardiologia intervencionista - 6 mesos
    • Rotació optativa o externa - 2 mesos
    • Unitat d'Arítmies: - 4 mesos
   • Guàrdies:
    • Urgències Mèdiques: primer i segon any.
    • Cardiologia i Unitat Coronària: del segon al cinquè any.
 • Rotació de Residents d’altres especialitats i d’altres Hospitals de Catalunya i la resta d’Espanya. 
 • Programes de Formació Post-residència (estades formatives, fellowship) en  Insuficiència Cardíaca, Unitat Coronària; Electrofisiologia i Arítmies; Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista; Imatge Cardíaca. 
 • Tenim 3 Programes de Màster dins del Màster de Competències Mèdiques Avançades per la Universitat de Barcelona:
 • Activitats de formació continuada, tant pel personal mèdic com pel d’infermeria: sessions generals del Servei, sessions mèdico-quirúrgiques, sessions bibliogràfiques; sessions de residents.
 • S’organitzen diferents cursos entre els que cal destacar, pel nombre d’edicions realitzades, el Curs Pràctic d’Actualització Cardiovascular.