Cardiologia

Al nostre servei hi treballem uns 200 professionals, incloent metges, infermeres, tècnics, auxiliars, lliterers i administratius.

El nostre model assistencial està compromès amb el territori d'influència (Barcelona Esquerra), formant part del Model d'Atenció Integrada (AIS-BE), amb 13 Centres d'Atenció Primària de l'área. 

Estem vinculats a la Universitat de Barcelona i som responsables de la docència de pregrau dels estudiants de la Facultat de Medicina. D’altra banda, oferim Programes de Formació Post-residència (estades Formatives, fellowship, màster) en diverses sub-especialitats.

Som capdavanters dins l’àmbit de la recerca en Cardiologia, desenvolupant diverses línies d'investigació dins l'Àrea 2 "Biopatologia i Bioenginyeria respiratòria, càrdio-vascular i renal" de l'IDIBAPS.

Mantenim convenis bilaterals de col·laboració en assistència, docència i recerca amb l’Hospital General de Vic, l’Hospital General de Catalunya, Consell Català de l’Esport i el Futbol Club Barcelona.

Des del punt de vista funcional, el servei s’estructura en 7 Unitats, Seccions o Grup de Treball: