Assistència

D’entre tota l’activitat que desenvolupa l’Institut cal destacar:

Programa de Trasplantament Cardíac

La primera intervenció de Cirurgia Cardíaca al Clínic va ser l’any 1981 i el primer trasplantament cardíac es va fer el 15 de maig de 1998. En aquests moments, som el centre que més nombre de trasplantaments de cor realitza de tot Catalunya, acumulant més de 119 casos.

Atenció urgent a l’infart agut de miocardi i a l’angina de pit

Es va crear la Unitat de Dolor Toràcic per facilitar l’atenció urgent d’aquest tipus d’afeccions. Aquesta Unitat té com a objectiu diagnosticar i tractar amb el mínim temps aquestes patologies. El dispositiu està complementat per la disponibilitat les 24h del dia de l’equip d’Hemodinàmica Cardíaca, per la constant actualització de la nostra pràctica en els tractaments farmacològics més avançats i la disponibilitat d’una Unitat d’Hospitalització de Cures Intensives Especialitzada en l’atenció de la malaltia coronària.

Cirurgia cardíaca

Des de l'inici de la seva activitat, és una de les Unitats amb majors volum i millors resultats clínics de l'Estat Espanyol. Entre els procediments realitzats destaca la cirurgia mínimament invasiva d’accés per port, la cirurgia coronària sense circulació extracorpòria, la implantació d’homoempelts, la cirurgia valvular reparadora, el tractament quirúrgic de la fibril·lació auricular i el trasplantament de cor. A més, ofereix una disponibilitat permanent les 24h dels set dies de la setmana, per a l’atenció quirúrgica necessària de les urgències.

Hemodinàmica cardíaca

Consta de 2 sales equipades per a casos diagnòstics i terapèutics, disponibles permanentment. Realitza un programa molt actiu d’angioplàstia coronària amb implantació de l’empelt, angioplàstia primària, braquiteràpia coronària i ablació septal, entre d’altres.

Electrofisiologia

Amb un prestigi reconegut a nivell internacional, també presentem el major volum d’activitat de l’estat espanyol. A més dels estudis electrofisiològics i del tractament de les taquicàrdies amb ablació per radiofreqüència, som capdavanters en la implantació de marcapassos o desfibril·ladors, en la insuficiència cardíaca i en l’ablació transeptal pel tractament de la fibril·lació auricular.

Cirurgia vascular

Dedicat fonamentalment a la patologia arterial, tenim un programa pioner de Cirurgia Endovascular que és el de més experiència a Espanya i un dels 5 més importants d'Europa, amb excel·lents resultats en la col·locació d’endopròtesis vasculars per al tractament dels aneurismes d’aorta toràcica i abdominal.

Insuficiència cardíaca

Aquesta és una de les malalties cardiovasculars amb més creixement en els darrers anys, i a la que hi dediquem un equip especialitzat que engloba totes les possibilitats terapèutiques actuals tant mèdiques com quirúrgiques. Gran part de la seva activitat es desenvolupa en un Hospital de Dia, evitant l’ingrés del pacient.

Centre de diagnòstic

Està format per totes les tècniques diagnòstiques no invasives específiques de la patologia cardiovascular, que  són el suport imprescindible per al funcionament de totes les àrees de l’Institut i també dóna servei a altres instituts de l’hospital. Inclou els Ecocardiogrames, Proves d’esforç, Holter, Doppler vascular i Electrocardiogrames.

Rehabilitació cardíaca

És un programa d’entrenament, de suport i d’orientació dirigit a pacients cardíacs que hagin patit un infart o hagin estat operats del cor recentment. Té una duració de dos mesos en els quals es fan 5 sessions setmanals que inclouen exercici físic monitoritzat i xerrades informatives sobre diversos aspectes d’aquesta patologia i el procés de rehabilitació.

Pneumologia i Cirurgia Toràcica

L'activitat assistencial, en la vertent de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, bàsicament és clínica i quirúrgica. L'atenció d'aquestes melalties és possible a partir de les diverses àrees de què disposa l'Institut, tant en la part d'hospitalització (Unitat d'Hospitalització convencional de Pneumologia i de Cirurgia Toràcica, Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (UVIR), Unitat d'Intermitjos Mèdics i Quirúrgics, i Hospital de Dia), com de les unitats d'exploracions i procediments complementaris (Unitat del Son, Uniat d'Al·lèrgia Respiratòria, Gabinet d'Endoscòpies Respiratòries, Unitat d'Exploracions Funcionals). També aquesta activitat assistencial està estretament vinculada i integrada a la investigació i la docència.

Activitat Privada

Volem, com a un fet complementari, ampliar el suport diagnòstic i terapèutic a l'àmbit privat, i així donar resposta a una creixent demanda assistencial del ciutadà. Entre aquestes activitats estan ofertar l'hospitalització amb estades curtes per a exploracions complementàries, terapèutiques, mèdiques puntuals i procediments quirúrgics ambulatoris, entre d'altres. D'aquests dispositius, s'en poden beneficiar, a més dels malalts privats, aquells que poden disposar de doble cobertura (assegurança mutual i Seguretat Social).