Investigació

El servei d'Anestèsia disposa d'un coordinador d'investigació. Els grups d’experts en les diferents àrees compaginen la docència que ofereixen amb la recerca en els seus camps específics, com són:

 • El control de la via aèria difícil.
 • L’aplicació de l’ecògraf a la pràctica de l’anestèsia de plexes, en el dolor crònic i en el diagnòstic dels pacients crítics.
 • L’aplicació del EcoDoppler transesofàgic a la cirurgia cardíaca i als pacients crítics.
 • L’aplicació del Doppler transcraneal a la neurocirurgia i als pacients neurocrítics.
 • Les tècniques d’estalvi de sang; - les tècniques de ventilació mecànica.
 • Les tècniques de determinació de la profunditat de l’hipnosi

Línies experimentals

 • Model d’hipertensió abdominal en porc.
 • Model d’isquèmia –reperfusió esplàcnica en porcs.
 • Model d’intervenció quirúrgica abdominal en rata obesa.
 • Model de lesió pulmonar aguda en ovella i en porc.
 • Model de dolor crònic en rata.
 • Model d’eficàcia de la Reanimació Cardiopulmonar en porc.

Línies clíniques

 • Efectes fisiopatològics dels fàrmacs anestèsics.
 • Monitoratge cerebral (efecte de fàrmacs i de procediments).
 • Farmacodinàmica i Farmacocinètica.
 • Dolor agut i dolor neuropàtic.
 • Estudi dels diferents efectes dels bloquejos anestèsics sobre els nervis perifèrics.
 • Estudis sobre l’optimització dels òrgans per trasplantament.
 • Estudi de diferents dispositius relacionats amb el control de la via aèria.

Tesis doctorals

Projectes fi de residencia

 • Dr. Xavier Borrat: Sedación-analgesia en endoscopia digestiva: definición de la combinación farmacológica óptima, desarrollo de sistemas de control y estudio de la variabilidad en la respuesta farmacológica mediante análisis farmacogenético. Tutor: Dr. Pedro Luis Gambús. 2007-2008.
 • Dra. M. José Carretero: Estudio Experimental aleatorizado comparativo de autopulse y LUCAS: Dos dispositivos de compresión torácica mecánica en Reanimación Cardiopulmonar. Análisis de la presión de perfusión coronaria, gasto cardíaco y perfusión orgánica. Tutor: Dr. Jaume Fontanals. 2007-2008.
 • Dra. Marta Ubré: Estudio clínico sobre el efecto de la N-acetilcisteína en la lesión por isquemia-reperfusión asociada al trasplante hepático. Tutor: Dra. Pilar Taurà. 2007-2008.
 • Dra. Beatriz Tena: Evaluación y prevención de la cronificación del dolor postoperatorio tras toracotomía. Tutor: Dra. Carmen Gomar. 2008-2009.
 • Dr. Roger Pujol: Ventilación protectiva para cirugía de resección pulmonar. Tutora Dra. Rovira. 2008-2009.
 • Dra. Berge: Impacto de la técnica analgésica postoperatoria sobre el alta precoz en pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla. Tutor: Dr. Xavier Sala, 2010-2011.
 • Dr. Navarro: Estudio Experimental comparativo de los cambios fisiopatológicos e immunológicos de la mediastinoscopia por cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales notes respecto a la mediastinoscopia videoasistida. Tutora Dra. Graciela Martínez Pallí. 2010-2011.
 • Dra. Laura Perello: Repercussió hemodinàmica del despertar amb mascareta laríngia. Proseal enfront a la intubació orotraqueal en pacients sotmesos a craniotomia. Tutor: Dr. Ricardo Valero. 2011-2012.