Informació per a pacients

Documents per a la visita anestèsica

El dia que vosté té prevista la visita amb l'anestesiòleg és important que porti la següent documentació:

  • Qualsevol informe mèdic que tingui o resultats de proves com ecografia, proves d’esforç, espirometria, electrocardiograma,  radiografia de tòrax, etc.
  • La medicació que pren i les herbes medicinals.
  • El questionari anestèsic, degudament omplert.

Igualment, li recomanem que des de casa seva faci una lectura prèvia del Consentiment Informat Anestèsic que donem als pacients que s'han de sotmetre a una intervenció quirúrgica o a una exploració diagnòstica que pot resultar molesta o dolorosa. D'aquesta forma, durant la visita el seu especialista anestesiòleg li podrà aclarir qualsevol dubte que pugui  tenir.

Documents:

Què és el consentiment informat

El consentiment informat (CI) és la conformitat del /de la pacient a un acte mèdic que afecta a la seva salut, donada de forma voluntària i conscient després d'haver rebut la informació necessària. Aquesta informació sol referir-se, generalment, a la naturalesa i la finalitat de l'acte mèdic al qual es vol sotmetre el pacient, així como els riscos que pot comportar i les conseqüències, tant els inherents com els específics, pel pacient. És una informació que li ha de donar el seu metge o metgessa responsable.

Per saber tot el que cal referent als consentiments informats, pot consultar aquesta publicació del web del Col·legi de Metges de Barcelona.