Docència

Formació de residents

La formació de MIR en Anestesiologia de l'Hospital Clínic es realitza al llarg de 48 mesos. En el primer any es realitzen rotacions a Medicina d'Urgències, Cardiologia, Pneumologia i Nefrologia. En el segon, tercer i quart any es realitzen rotacions en les especialitats Quirúrgiques, Clínica del Dolor, 6 mesos a la UCI posquirúrgica i 3 mesos a anestèsia pediàtrica (H. Sant Joan de Déu).

A l'Hospital Clinic es duen a terme trasplantaments renal, hepàtic, reno-pancreàtic i cardíac. A la seu Maternitat es realitza la formació en Obstetrícia. Estan definits els objectius d'aprenentatge per a totes les rotacions. Durant el primer any, es realitzen guàrdies a Urgències de Medicina, i posteriorment a Anestesiologia i Obstetrícia.

L'adquisició de coneixements teòrics es realitza a través de les classes de la Societat Catalana d'Anestesiologia (SCARTD), amb classes mensuals durant els 3 primers anys, i examen anual. A més, els nostres residents assisteixen als cursos de temes monogràfics (via aèria, ventilació de fluxos mínims, estadística mèdica, etc.) organitzats per la SCARTD.

Al nostre servei s'organitzen tres sessions setmanals específiques per a residents i una sessió general. A més, organitzem cursos anuals d'Anestèsia Regional, d'Intubació amb Fibrobroncoscopi (FBS) i altres, que han de realitzar durant la residència.

El registre de l'activitat del resident es fa a través del Llibre del Resident -en línia- i el sistema SAP, tutoritzat pels cinc tutors d'Anestesiologia.