Clínica del Dolor

La Unitat de Dolor Crònic de l’Hospital Clínic de Barcelona, creada ja fa més de 25 anys, dóna un servei multidisciplinar eficaç pel tractament de patologies doloroses de difícil resolució, emprant les teràpies més habituals. Compleix amb els requisits funcionals, estructurals i organitzatius que garanteixen condicions de seguretat, qualitat i eficiència adequades per atendre el pacient amb dolor crònic que requereixi assistència especialitzada.

El principal objectiu de la Unitat és millorar la qualitat de vida de les persones amb dolor crònic i que recuperin el seu benestar físic, social i emocional. Per a això, disposa d'un grup de professionals amb una àmplia experiència en el tractament del dolor, protocols actualitzats de tractament per les diferents tècniques i procediments, i les darreres tecnologies i avenços terapèutics en aquest camp.

La Dra. Carme Busquets està al front d'aquesta Unitat.

Patologies mes freqüents tractades

 • Dolor lumbar crònic.
 • Síndromes doloroses orofacials.
 • Dolor miofascial.
 • Dolor crònic postquirúrgic.
 • Neuràlgia postherpètica i altres.
 • Síndrome de dolor regional complex.
 • Dolor crònic postamputació.
 • Dolor articular degeneratiu.

Tractaments

 • Farmacològic.
 • Bloquejos nerviosos perifèrics.
 • Infiltacions Epidurals amb corticoides.
 • Infiltracions articulacions facetàries.
 • Neuroestimulació eléctrica transcutània (TENS).
 • Iontoforesi.
 • Radiofreqüències d'arrels nervioses.
 • Infiltració de punts "gallet" (Punts trigger).
 • Bloquejos simpàtics regionals.
 • Neuroestimuladors implantables.
 • Sistemes d'infusió de fármacs implantables.
 • Infiltracions amb Toxina botulínica.

Investigació

 • Participació en assaigs clínics nacionals i internacionals.
 • Publicacions en revistes nacionals i internacionals.
 • Presentació de ponències i treballs en congressos nacionals i internacionals.
 • Grup de recerca clínica propi.

Docència

Pre-grau

 • Estudiants de Medicina i d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
 • Estudiants estrangers de la universitat que ho sol·liciten.

Post-grau

 • MIR de l’especialitat i altres residents d’especialitats diverses.
 • Especialistes en formació d’altres universitats espanyoles i d’altres països.
 • Estades formatives per especialistes en Dolor.
 • Organització de sessions de formació continuada a la assistència primària, als especialistes del nostre hospital i a la infermeria.
 • Sessions multidisciplinàries de periodicitat setmanal amb altres especialistes: Neurocirurgia, Traumatologia, Psicologia, Neurofisiologia, Psiquiatria, Ginecologia, Oncologia, Rehabilitació, Salut laboral, Neuroradiologia i Infermeria.
 • Organització de tallers intervencionistes avançats i de neuromodulació periòdics.

La Unitat del Dolor Agut (UDA)

La Unitat del Dolor Agut (UDA), adscrita a la Clínica del Dolor, existeix al nostre centre des de fa més de deu anys i presta atenció al pacient postoperat de cirurgies mes agressives, així com també a tot altre dolor agut rebel que presenti qualsevol malalt de l’Hospital Clínic. L'objectiu de la UDA és aconseguir un hospital sense dolor.

La Dra. Ana Bogdanovich es la responsable de la Unitat i la coordinadora de la realització, actualització i revisió de tots els protocols d’analgèsia postoperatòria integrats al sistema informàtic de Farmàcia a partir de l’estiu de 2009.