Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

Assistència

La Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria és posar en marxa el setembre de l'any 2004, amb els objectius de realitzar totes aquelles intervencions quirúrgiques que independentment de qualsevol tipus d'anestèsia (general, regional o local-sedació) permetin al pacient tornar al seu domicili després de passar unes hores amb observació i control; reduir llistes d'espera, i treballar amb la mateixa qualitat assistencial que es dóna al pacient ingressat.

Disposem d'una sala d'hospitalització amb 10 llits, per a pacients que no poden ser donats d'alta en el mateix dia; una àrea de readaptació al medi, amb 9 butaques, i 6 quiròfans. Atenem entre 30 i 35 pacients diaris provinents de totes les especialitats: Cirurgia Digestiva, Urologia, Ginecologia, Cirurgia Vascular, Traumatologia, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Toràcica, Dermatologia, Neurocirurgia, Hematologia, Reumatologia i Clínica del Dolor. Les intervencions més freqüents són l'hèrnia inguinal, la colecistectomia per Laparoscòpia, eventracions, hemorroidectomía, quists d'ovaris per laparoscòpia, hidroscopi, cirurgia de la mà, cirurgia del peu, resecció transuretral, etc.

L'organigrama funcional depèn de Direcció Mèdica i consta d'un directiu de la gestió econòmica, un cap clínic, la Dra Teresa Anglada i una coordinadora d'infermeria. L'activitat de CMA d'Oftalmologia està ubicada a la Seu Maternitat i està a càrrec del Dr Cosme Lapena.

El personal de l'Unitat és fixa tan infermeria com els facultatius, això fa que siguin persones implicades i motivades per treballar amb equip i desenvolupar millores en el circuit funcional. El nostre treball està tota protocol · litzada, tenim protocol informatius per als usuaris, i protocols assistencials per seguir millorant em la nostra tasca i donar La màxima qualitat als pacients.

Investigació

  • Projectes: Cronificació del Dolor Postoperatori: avaluació de dolor Agut postoperatori amb tests sensorial cuantitatius; determinació de dosis per avaluar l'eficàcia i seguretat de la Pregabalina com a tractament del dolor postoperatori; cronificació del dolor després de cirurgia de l'hèrnia inguinal.
  • Nous projectes: Descripció i validació prospectiva d'un sistema de control de la resposta a l'estímul nociceptiu durant l'anestèsia. FISS 2009; Introducció de dispositius supraglòtica en cirurgia laparoscòpica; Analgèsia domiciliària mitjançant perfusions contínues intravenoses (Analgèsia invasiva domiciliària).

Docència

  • Formació contínua: curs de ecògraf i punció neural; curs d'intubació de via aèria difícil; sessions clíniques per imfermeria; sessions clíniques per a professionals de la Unitat.
  • Hospital de Referència.
  • Fellows i Especialistes: model d'organització d'Unitat de CMA / CC; tècniques de col·locació de dispositius supraglòtica; cursos.