Assistència

Al Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital Clínic tenim com a missió la prestació de l'atenció especialitzada en els àmbits de les nostres especialitats per tal de: 

  • Garantir la realització de tots els procediments terapèutics i/o diagnòstics de caràcter quirúrgic.
  • Garantir la realització de totes aquelles altres tècniques que necessiten la col·laboració de l'anestesiòleg per a millorar el comfort dels pacients y augmentar l'eficàcia del procediment.
  • Controlar la recuperació postanestèsica de tots els pacients, en els seus diferents graus de complexitat.
  • Assegurar el tractament del dolor agut i crònic.

Proporcionem atenció continuada les 24 hores del dia en tots els procediments urgents per a l'atenció al pacient crític i embarassades. Oferim una atenció de màxima qualitat i seguretat al pacient amb l'implicació dels nostres professionals, incloent-hi totes les exigències de l'acreditació dels centres d'atenció hospitalària aguda a Catalunya.