Atenció en Salut Mental

L’Hospital Clínic realitza, a través de l’Institut de Neurociències, activitats tant en l’àmbit de la Pisquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil com d’Adults, amb els dispositius següents:

  • Infanto-Juvenil: un Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) que dóna suport als Equips d’Atenció Primària i l’Eixample dret i esquerre, i una Unitat de Referència de Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPIJ) que dóna suport a onze CSMIJs de l’àrea metropolitana. L’URPIJ inclou Urgències, CCEE, 22 llits d’hospitalització i 40 places d’Hospital de dia.
  • Adults: un Centre de Salut Mental d’Adults, Urgències, CCEE, 18 llits d’hospitalització i 18 places d’Hospital de Dia.

El Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil té com a línia principal el desenvolupament de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària de referència en tot Catalunya. A l’últim període s’ha incorporat el Programa de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat i el Programa de Tractament de Conductes Addictives que han permès diversificar les àrees d’excel·lència.

Els reptes de futur són la consolidació i ampliació d’aquests nous programes i altres que puguin recolzar els CSMIJs i el desenvolupament de l’activitat d’Urgències en el context de la reordenació de les urgències pediàtriques que reassigna l’àrea que ha d’atendre l’Hospital.

Pel que fa a la Psiquiatria i Psicologia d’Adults, destaca la capacitat per a desenvolupar procediments assistencials amb tecnologia d’alta qualitat i l’important creixement en activitat científica en els darrers 10 anys, aspectes que ha permès la constitució de l’Institut de Neurociències. També s’ha de destacar l’activitat realitzada en l’àmbit de la violència de gènere en què l’Hospital és centre de referència.

Els reptes en adults en els propers anys i en el context del Pla Estratègic i d’Empresa són molt importants, i hi ha ajudat la posada en marxa del Pla Director de Salut Mental i Addiccions que promou un nou marc d’actuacions i una reforma de l’organització de l’activitat d’hospitalització psiquiàtrica a la ciutat de Barcelona.

En el context d’aquesta reforma, l’Hospital Clínic actuarà com a Centre de referència de la nova Unitat Territorial Integrada de l’Esquerra de l’Eixample, Les Corts i Sants-Montjuïc) i es farà càrrec de les Urgències psiquiàtriques i de l’hospitalització com a Hospital General (atenció a la complexitat/comorbilitat).

Està prevista la ubicació al carrer Numància d’un nou dispositiu d’hospitalització psiquiàtrica a càrrec de Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental (SJD-SSM) amb llits d’aguts, subaguts i llarga estància i es proposa una aliança estratègica amb aquesta institució amb l’objectiu de coordinar l’organització de l’hospitalització psiquiàtrica de l’àrea de referència compartida.

Destacar, també, la Unitat d’Alcohologia, amb més de 15 anys d’activitat assistencial, docent i investigació, al Servei de Psiquiatria