Ressonància Magnètica

RM Siemens Aera

(1.5 Tesla)

RM Siemens Symphony

(1.5 Tesla)

RM General Electric Sigma

(1.5 Tesla)

Aparells d'ultima generació

L'àrea de RM compta des de 2006 amb una RM de 3 Tesla, amb la què s'estan realitzant tant treballs d'investigació en col-laboració amb la Universitat de Barcelona, com assistència a pacients. Es poden realitzar estudis molt avançats de tipus funcional a nivell del sistema nerviós central com tractografia o activitat funcional, o obtenir imatges d'altíssima ressolució d'estructures anatòmiques de petit diàmetre, com lligaments del carp.

Igualment, disposem d'una RM de 7 Tesla, dedicat exclussivament a la investigació, en col·laboració amb la UB.

Des de 2011, comptem també amb el servei d'una RM Siemens Aera, dedicada a l'assistència dels pacients, essent un dels pocs centres a Espanya que disposem d'aquest aparell d'última generació.

Modalitat Marca Model Situació

Ressonància Magnètica

Siemens

AERA 1.5 Tesla

Escala 3 Planta 0

Ressonància Magnètica

Siemens

MAGNETOM SYMPHONY MAESTRO CLASS M 1.5 Tesla

Escala 3 Planta 0

Ressonància Magnètica

General Electric

SIGMA HORIZON LX-CV/I DE 1.5 Tesla

Escala 3 Planta 0

Ressonància Magnètica

Siemens

Trius 3 Tesla

Escala 3 Planta 0

Reveladora

Kodak

LASER DRYVIEW 8700/850

Escala 3 Planta 0