Comitè Tècnic de la Direcció de Docència (CTDD)

El Comitè Tècnic de la Direcció de Docència és l'organ format per la Direcció de Docència de l'Hospital Clínic i els Coordinadors de Docència dels Instituts i Centres en què es divideix la seva estructura assistencial, i té com a finalitat principal la de donar coherència a les activitats docents que es porten a terme, aprofitant els recursos disponibles i coordinant l'actuació de la resta de comitès institucionals de docència en els àmbits referits a aspectes que afecten l'Hospital Clínic.

Els Coordinadors de Docència de cada Institut i Centre són els responsables de la docència de postgrau no universitària i la formació continuada. Entre les seves funcions està la de representar l'Institut o Centre en temes de docència, reportant directament a la seva Direcció, així com la d'actuar de pont entre la Direcció de l'Institut o Centre i la Direcció de Docència de l'hospital.

Organigrama i components

Presidenta i Directora de Docència

 • Dra. Francesca Pons

Secretari i Adjunt a la Direcció de Docència

 • Dr. Ricard Cervera

Coordinadors de Docència

 • Dr. J. Ramon Badia (ICT)
 • Dra. Blanca Coll-Vinent (Direcció Mèdica)
 • Dr. Julià González (CDB)
 • Dra. Àngels Ginés (ICMDiM)
 • Dr. Marcelo Sánchez (CDIC)
 • Dr. Miguel Caballero (ICEMEQ)
 • Dr. Josep Torras (ICOF)
 • Dr. Jordi Blanch (ICN)
 • Dr. Carlos Fernández de Larrea (ICMHO)
 • Dr. Bienvenido Puerto (ICGON)
 • Dra. Mireia Musquera (ICNU)
 • Dr. Emilio Sacanella (ICMiD)
 • Dr. Xavier Bosch Aparici (MFiC)

Representant del Comitè de Delegats Mèdics

 • Dr. J. Ramon Alonso

Representant de la Direcció d'Infermeria

 • Sra. Laura Sancristóbal