Estades formatives per a professionals o especialistes en Ciències de la Salut

El Clínic s'estructura organitzativament en Instituts i Centres, en els quals s'agrupen els diferents serveis i, per tant, les diferentes especialitats. Cada un d'aquests centres compta amb un coordinador de Docència, que és el màxim responsable de les activitats docents i formatives del centre o institut.

Procedents de centres espanyols

Els llicenciats i especialistes en Ciències de la Salut interessats en venir al Clínic han de seguir el Procediment de Sol·licitud d'Estada Formativa.

Procedents de l'estranger

Els llicenciats i especialistes interessats en venir al Clínic hauran de seguir el Procediment de Sol·licitud d'Estada Formativa per a estranger, que està en procés de elaboració.