Unitat d'Epilèpsia

Assistència

La nostra activitat va començar l’any 1995 i som actualment centre de referència per a la cirurgia d'epilèpsia. Des de l'Hospital Clínic es coordina la Unitat Funcional de Cirurgia d'Epilèpsia de Catalunya y també estem acreditats pel Ministeri de Sanitat per a avaluar pacients referits des d'altres comunitats autònomes.

Des dels seus inicis hem assistit a més de 1.000 pacients amb epilèpsia refractàriai hem intervingut a més de 300.

La nostra missió principal és la de servir d’ajut al diagnòstic i tractament dels pacients amb epilèpsia pertanyents a la zona sanitària de l’Hospital, treballant de forma conjunta amb els neuròlegs de la zona i metges d’Atenció Primària, així com avaluar els pacients amb epilèpsia refractària referits pels neuròlegs d’altres hospitals per veure si són candidats a cirurgia d’epilèpsia.

Quan a la Unitat rebem un pacient enviat pel seu CAP o provinent d’un altra centre hospitalari, es porta a terme una avaluació prequirúrgica que inclou la referència d’un video EEG per al registre de crisis, un estudi neuropsicològic, una valoració psiquiàtrica, una imatge per RM de 3 Tesla amb protocol específic per a epilèpsia, i diverses proves específiques, tot per ajudar a definir millor l’àrea on s’inicien les crisis.

La decisió final sobre si el pacient és candidat a cirurgia es pren en una sessió a la què assisteixen tots els membres de la Unitat: neuròlegs, psiquiatres, neuropsicòlegs, neurorradiòlegs, metges de Medicina Nuclear i els cirurgians.

Després de la operació, al pacient se li fa un seguiment conjunt i se li redueix progressivament la medicació antiepilèptica si està indicat.

En casos de pacients pediàtrics, amb crisis rebels que no es poden intervenir quirúrgicament, es poden emprar altres tractaments com és l’estimulador vagal. A la Unitat hem creat i participem, conjuntament amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, en un programa d’avaluació i tractament quirúrgic d’infants amb epilèpsia refractària.

Investigació

En recerca, portem a terme diversos assajos clínics farmacològics, en col·laboració amb l’empresa farmacèutica, per a l’estudi de nous fàrmacs per al tractament de les crisis epilèptiques rebels.

Les línies d’investigació desenvolupades per la nostra Unitat són:

 • La ulititat de certes tècniques d’imatge, com les RM amb difusió de tensors, el registre simultani de RM funcional i EEG,i en la localització del focus epileptògen.
 • Autoimmunitat com a possible etiologia de certes epilèpsies.
 • Detecció i maneig d’efectes adversos de fàrmacs antiepilèptics.
 • Manifestacions radiològiques dels estatus epilèptics.
 • Prevalença i característiques de trastorns psiquiàtrics en pacients amb epilèpsia.
 • Eines clíniques per al diagnòstic i tractament de crisis psicògenes.

Docència

Participem en els projectes docents generals de l’Institut Clínic de Neurologia (ICN) pel què fa a la formació de metges interns residents (MIR) i a estudiants de pregrau. També oferim estades formatives a residents de Neurologia i a professionals neuròlegs, tant espanyols com estrangers, que volen adquirir experiència addicional en Epilèpsia i video EEG. Aquestes estades s’organitzen mitjançant el Comitè de Docència de l’Hospital Clínic.

Equip professional

La nostra Unitat està integrada per membres provinents de diverses especialitats mèdiques: neuròlegs, neuropsicòlegs, psiquiatres, neurorradiòlegs, metges de Medicina Nuclear, neurocirurgians i neuroanestesistes.

Els membres de la Unitat són:

 • Dra. M. Carreño, Coordinadora de la Unitat, Neuròleg i Especialista Sènior.
 • Dr. A. Donaire, Especialista neuròleg.
 • Dr. J. Aparicio: Especialista neuròleg. Becari predoctoral.
 • Dra. T. Boget. Neuropsicòloga. Consultora.
 • Dra. N. Bargalló: Neurorradiòloga. Consultora.
 • Dr. L. Pintor: Psiquiatra. Especialista Sènior.
 • Dra. E. Bailles. Psicòloga.
 • Dr. X. Setoain. Metge de Medicina Nuclear. Consultor.
 • Dr. J. Rumià. Neurocirurgià. Especialista Sènior.