Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment

Assistència

La Unitat està dissenyada, en el seu funcionament i la seva estructura, per garantir l'accessibilitat del pacient a una assistència mèdica de qualitat.

Desenvolupa la seva activitat en diverses àrees clíniques:

 • Malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes.
 • Malaltia de Huntington.
 • Distonia.
 • Atàxies (Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut).
 • Altres trastorns del moviment: tremolor; tics; paraparesias espàstiques hereditàries; trastorns del moviment heredodegeneratius.

La Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment ofereix la possibilitat d'administrar tractaments altament especialitzats per a diversos trastorns del moviment:

 • Tractament quirúrgic (estimulació cerebral profunda).
 • Infusió de fàrmacs (levodopa intestinal, apomorfina subcutània).
 • Tractament amb toxina botulínica.

Per dur a terme la nostra tasca, a la Unitat comptem amb Consultes Externes, un hospital de dia i una Unitat d'Estada Curta, i disposem d'una línia directa de contacte telefònic amb una infermera especialitzada per atendre consultes i resoldre els problemes clínics que es presentin.

 • Consultes Externes: l'activitat assistencial a Consultes Externes inclou la realització d'una primera visita per un neuròleg de l'equip, que és qui valorarà la història clínica i la necessitat de fer proves complementària s'indicarà el tractament que es consideri més adequat. A partir de la primera visita, es realitzen controls periòdics al / la pacient en visites successives periòdiques.
 • Hospital de Dia: es disposa d'aquest dispositiu assistencial per poder atendre pacients que necessiten l'administració o ajust de tractaments o la realització de determinades proves complementàries.
 • Unitat d'Estada Curta: en aquesta Unitat s'ingressen pacients per avaluació clínica, diagnòstic i realització d'exàmens complementaris i aplicació de tractaments que no es poden dur a terme en règim ambulatori.
 • Centre Sociosanitari de Malalties Neurodegeneratives: els pacients disposen en aquest centre d'un programa de rehabilitació que inclou fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.

Investigació

 • Bàsica:
  • Àrea de Malalties Neurodegeneratives de l'IDIBAPS, Grup de Parkinson i Trastorns del Moviment.
  • Grup de Recerca de Malalties neurològiques.
  • Grup de Recerca de la Generalitat (SGR).
  • 2006 CIBER "Malalties Neurodegeneratives" l'ISCIII (CIBERNED).
 • Investigació clínica de nous tractaments per participació en assaigs clínics.
 • Laboratori: a la Unitat disposem del Laboratori de Neurologia Experimental adscrit a l'IDIBAPS i liderat pel Dr Eduardo Tolosa, Catedràtic de Neurologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, especialitzat en l'estudi de diverses malalties neurodegeneratives. Així mateix, hi ha una línia de recerca principal en relació amb els diversos aspectes genètics a associats a la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes. També es duen a terme investigacions sobre l'existència de possibles marcadors biològics associats a aquestes malalties.

Docència

Participem en els projectes docents generals de l'ICN respecte a la docència a especialistes en formació de Metges Interns Residents (MIR) i estudiants de pregrau. A més, som una Unitat formativa de MIR de Neurologia d'altres centres espanyols que van en qualitat de comissió de serveis. A més, som centre receptors de becaris en Neurologia d'altres centres espanyols i estrangers.

 • Col·laboració amb altres centres en projectes d'investigació:
  • European Multiple System Atrophy Study Group.
  • Neurology Department, Innsbruck University. SINBAR (Sleep Movement Disorders Innsbruck-Barcelona).
  • International LRRK2 Consortium.
  • European Huntington Disease Network.
  • Xarxa d'atàxies i paraparesias espàstiques degeneratives (REDAPED).
  • Repta Lila Weston Institute, Queen Square Brain Bank for Neurological Disorders, Institute of Neurology, University College de Londres, London, UK.
  • Department of molecular and medical Pharmacology, David Geffen School of Medicine (UCLA) (CA, USA).

Equip professional

Neuròlegs:

 • Dra. M.J. Martí, coordinadora de la Unitat
 • Dr.  E. Tolosa
 • Dr. F. Valldeoriola
 • Dr. J.E. Muñoz
 • Dr. I. Compta
 • Dra. M.T. Buongiorno (coordinadora d'assajos clínics)

Neurocirurgians:

 • Dr. J. Rumià
 • Dr.C. García-Amorena

Neuropsicòlegs:

 • P. Santacruz

Infermeria:

 • Infermera especialitzada: A. Càmara
 • Infermera de l'hospital de consultes externes: A. Lanuza
 • Infermera de recerca: A. Moral

Investigadors bàsics:

 • M. Ezquerra
 • R. Fernández

Tècnic de Laboratori:

 • Manel Fernández

Col·laboradors d'altres serveis:

 • Dra. N. Bargalló (CDI)
 • Dr F. Lomeña (CDI)
 • Dra. A. Muxí (CDI)

Fellows:

 • Dra. M.C. Pont
 • Dra. J. Navarro
 • Dra. D. Vilas