Secció de Proves Funcionals del Sistema Nerviós

La Secció de Proves Funcionals del Sistema Nerviós del Servei de Neurologia està encarregada de la realització de proves diagnòstiques com l’electroencefalografia (EEG), l’electromiografia (EMG), estudis de conducció nerviosa (ECN) i estimulació transcranial magnètica (ETM), els potencials evocats (PE) i les proves de son (PSG, MSLT/MWT, etc.).

L’especificitat i complexitat tècnica de les proves que fem, la presència de personal específic (tècnics, metges, secretàries) i de recursos propis (equips d’exploració i espais) justifiquen l’existència d’aquesta secció. Les proves que es fan donen servei a l’àrea bàsica de salut, a diverses unitats del Servei de Neurologia i a altres Serveis de l’Hospital Clínic, entre els quals hi ha la Unitat Multidisciplinaria de Trastorns de Son, Unitat d’epilèpsia, Unitat de Neuroinmunologia, Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment, Coordinació de Transplantaments, Servei de Neonatologia, a les Unitats de Cures intensives i semi-intensives, a la Unitat del Dolor i Neuropaties perifèriques i als Serveis de Neurocirurgia i Traumatologia amb el monitoratge electrofisiològic en intervencions quirúrgiques.

Assistencia

L’organigrama de l’activitat en proves diagnòstiques i clínica de la secció queda patent en la figura.

L’activitat assistencial que els neuròlegs citats desenvolupen a la secció representa només una part de la seva tasca al Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic, ja que també participen en la consulta de dolor neuropàtic (Dr. Valls) i en l’Unitat Multidisciplinària de Trastorns de Son (Drs Gaig, Iranzo i Santamaria) i en la interconsulta de pacients en coma i alteracions de consciència (Drs Gaig, Iranzo, Santamaria i Tercero). L’activitat assistencial te lloc a les seus de la secció a l’Hospital Clínic i a l’Hospital Casa Maternitat, i a les diverses sales de l’Hospital, Unitats de Cures intensives i quiròfans.

La secció fa cada any més de 2300 EEG, 400 potencials evocats, 2000 EMG, més de 500 proves de son i més de 110 potencials evocats intraoperatoris. La tecnologia emprada i la qualitat tècnica de les proves fetes fan l’activitat de la secció referència entre els Serveis de Neurologia a nivell internacional.

Investigació

La activitat de recerca està integrada en àrea de recerca 4 de l’IDIBAPS “Neurofisiologia i estudis funcionals del sistema Nerviós”. El grup disposa de diverses fonts de finançament  i la seva productivitat queda reflectida per exemple en els 77 articles publicats entre 2007- 2010, amb un factor d’impacte de 340 punts

Docència

La secció te una activitat important  en la docència de pregrau, en la de MIR de neurologia i de becaris i especialistes en neurologia i especialitats relacionades. A més organitza diversos cursos de Postgrau i de Màster i participa en múltiples activitats docents de fora de l’hospital.

Equip professional

 • Metges:
  • Dr. Carles Gaig (especialista)
  • Dr. Alex Iranzo (consultor)
  • Dr. Joan Santamaria (consultor sènior i Cap de Secció)
  • Dra. Ana Tercero (especialista)
  • Dr.  Dr. Josep Valls (consultor sènior)
 • Personal tècnic:
  • Antonia Reolid (Cap de tècnics)
  • Araceli Álvarez
  • Aurora Arqueros
  • Rosa Balcells
  • Encarna Íñiguez
  • Catalina Martínez
  • Visitación Mingorance
  • Joan Port
  • Celestino Rodriguez (amb Unitat d’Epilèpsia) 
 • Personal  de recerca:
  • Mònica Serradell (Fundació Clínic)
  • Marc Guaita (Becari predoctoral IDIBAPS)
  • Eva Gabarrón (tècnic)
  • Merche Morales (Fundació Clinic) 
 • Personal administratiu:
  • Immaculada Soto
  • Montserrat Martínez