Servei de Neurologia

En el servei de Neurologia atenem des de 1982 els pacients amb malalties neurològiques que pertanyen a l'àrea d'influència de l'Hospital Clínic, que comprèn uns 540.000 habitants. Igualment, com a centre de referència en algunes d'aquestes malalties, atenem també a pacients provinents de Catalunya i de la resta d'Espanya, i som centre de referència per a pacients amb problemes neurològics complexos entre els professionals assistencials.

És la nostra missió proporcionar als pacients amb malalties neurològiques un servei eficient i d'alta qualitat, integrant els aspectes assistencials i els de la investigació.

Per a assolir la nostra missió, el servei s'organtiza en Dispositius i Unitats. Els Dispositius donen servei a les diferents Unitats i són:

Les Unitats tenen uns objectius estratègics comuns que són els següents:

 • Desenvolupar una assistència integral basada en el pacient.
 • Elaborar guies clíniques.
 • Incorporar els avenços diagnòstics i terapèutics.
 • Crear un entorn d'excel·lència per al desenvolupament de la recerca clínica.

Unitats funcionals - Línies d'activitat

Dades d'activitat 2015

 • 1.257 Altes
 • 2.918 Primeres visites Atenció Primària.
 • 4.109 Visites successives Atenció Primària.
 • 1.556 Primeres Visites Consultes Externes.
 • 8.872 Visites successives Consultes Externes.
 • 3.497 Consultes externes i sessions Hospital de Dia.
 • 90 Estudis neurofisiològics de l'Epilèpsia.
 • 85 Tractaments quirúrgics del Parkinson i de l'Epilèpsia.
 • 470 Polisomnografies.
 • 1.576 Interconsultes.