Secció de Patologia Mamària

La Secció de Patologia de la Mama del servei de Radiodiagnòstic està formada per una Unitat de Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama i una Unitat Assistencial. Va iniciar la seva activitat el maig de 2002 i atén actualment una població diana de 58.000 dones, corresponents a les àrees bàsiques de l'Eixample Esquerre, les Corts, Sants i Montjuïc de la ciutat de Barcelona.