Secció d'Angioradiologia

Assistència

L'any 2010 es van practicar un total de 32.855 exploracions TC; 20.232 van correspondre a exploracions de TC corporal, 11.531 a neuroradiologia, i 1.092 a TC múscul-esquelètic. Respecte a RX convencional, es van realitzar un total de 200.694 exploracions, representant un increment del 14% respecte a 2009.

Vertebroplàstia

Aquesta tècnica consisteix en la introducció, a través de la pell, de ciment acrílic estèril  en el cos vertebral d'una vèrtebra fracturada guiant l'agulla, a través de la què s'injecta el ciment, bé sigui mitjançant fluoroscòpia en un aparell de RX (el mètode que emprem en el CDIC), o bé mitjançant TC. Amb això s'aconsegueix una millora espectacular i immediata del dolor secundari a la fractura que experimenta el pacient, millorant substancialment la qualitat de vida. 

Mitjançant fluoroscòpia es focalitza la vèrtebra aixafada i es guia l'agulla a través del pedícul vertebral (esq.). Un cop s'ha arribat al cos vertebral, s'injecta el ciment, que es radioopac.

El radiòleg controla en tot moment l'evolució de la tècnica. Un cop el ciment farceix el cos vertebral, finalitza la intervenció, aconseguint-se la remissió simptomàtica. La fluoroscòpia permet a més, evitar complicacions com l'escapament de ciment.

Funció endotelial mitjançant ecografia vascular

L'estudi de la funció endotelial a nivell de l'artèria braquial s'utilitza en pacients amb factors de risc cardiovascular amb l'objetiu de detectar la lessió aterosclerosa precoç. L'estudi es realitza després d'un període d'isquèmia i en ell s'avaluen els canvis del calibre arterial, observant-se una disminució o bén absència de la vasodilatació en els pacients amb endoteli disfuncional, la qual és deguda a la disminució de la disponibilitat de l'òxid nítric. La disminució de disponibilitat de l'òxid nítric és una característica primerenca i constant de l'endoteli disfuncional, i s'ha objectivat tant en models experimentals d'aterosclerosi com en pacients amb aterosclerosi coronària, apareguent abans que els canvis ateroscleròtics inicials que es poden detectar amb l'ecografia en mode B. 

Funció endotelial normal. El calibre del vas està conservat en totes les fases de l'estudi.

Funció endotelial alterada. S'observa una disminució significativa del calibre vascular en la fase de post-isquèmia.

Equip professional

Facultatius:

  • Macho Fernández, Juan Miguel - Cap de Secció
  • Barrufet Solé, Marta
  • Blasco Andaluz, Jorge
  • Burrel Samaranch, Marta
  • Montañà Fíguls, F. Xavier
  • Real Martí, Mª Isabel
  • San Román Manzanera, Luis