Secció d'Abdomen

La secció d'Abdomen s'encarrega del diagnòstic per la imatge de l'àrea abdominal no genitourinària (hepatobiliar, pancreàtica, intestinal, esplènica). Es realitzen, per exemple, tècniques innovadores com la radiofreqüència, l'administración de contrast ecogràfic o la colonoscòpia-TC virtual.

Radiofreqüència

Tècnica emprada per a l'ablació de tumors hepàtics primitius o secundaris. Es basa en l'aplicació d'ones de radiofreqüència que generen un augment de temperatura en la zona tumoral, que quan és de més de 50 ºC aconsegueix la necrosis cel·lular per termocoagulació. Es pot aplicar per via percutània, laparoscòpica o quirúrgica. En general, s'aplica a tumors menors de 5 cm, que no estiguin prop la vesícula biliar o d'estructures digestives que puguin resultar lesionades pel calor. La valoració de l'eficàcia terapèutica es realitza un mes post-tractament mitjançant TC i/o US amb contrast.    

Agulla tèrmica  introduïda a nivell hepàtico sota control ecogràfic continu.

Ecografia basal  pre-tractament  d'un hepatocarcinoma únic < 3 cm. al Lòbul Hepàtic Dret.

Cavitació  intratumoral produïda durant la Radiofreqüència.

Contrast ecogràfic

La injecció endovenosa d'un contrast (constituït per microbombolles de mida menor a 10 micres) permet la visualització en temps real de la macrovascularització i de la microvascularizació. Les indicacions acceptades són per caracterització de lesions focals hepàtiques i per a control post-tractament percutani, encara que es pugui utilitzar també en qualsevol situació en la que es vulgui explorar un vas sanguini que no es pot valorar correctament en l'ecografaia basal, o per a la valoració de la perfussió parenquimatosa en patologia traumàtica, isquèmica o inflamatòria.

Equip professional

Facultatius:

 • Ayuso Colella, Mª Carmen - Cap de Secció
 • Ayuso Colella, Juan Ramón
 • Berzigotti, Annalisa
 • Bianchi Cardona, Lluís
 • Brú Saumell, Concepció
 • Darnell Martín, Anna
 • García Criado, Mª Angeles
 • Gilabert Solé, Mª Rosa
 • Gimeno Solsona, Fausto
 • Núñez Lucas, Isabel
 • Pagès Llinàs, Mario
 • Rimola Gibert, Jordi
 • Rodríguez Gómez, Sonia
 • Vilana Puig, Ramon